Nevzdávej to!

  • Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. Z provedené analýzy potřeb cílové skupiny lze činit ten závěr, že je třeba se zaměřit především na uchazeče dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. Tato skupina je z pohledu úřadu práce dlouhodobě problémová. Analýzy poptávkové strany krajského trhu práce dlouhodobě vykazují problém této skupiny, zájem zaměstnavatelů o jejich zaměstnání je velmi nízký. I v době ekonomického vzestupu zaměstnavatelé uvažují o zaměstnání příslušníků této cílové skupiny pouze za předpokladu, že se těmto osobám zvýší kvalifikace dle požadavků zaměstnavatelů. Z toho vychází tento projekt, který svými aktivitami doplňuje aktivity a realizované projekty úřadu práce pro tuto cílovou skupinu.
  • V rámci realizace projektu bude žadatel úzce spolupracovat se všemi sociálními partnery na krajské úrovni (Pardubický kraj, zaměstnavatelé, odborové svazy, svazy zaměstnavatelů, školy, MAS, Asocice MPSV a další).
  • Realizace projektu byla zahájena v listopadu roku 2017.
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007106.

Logo OPZ barevné

Naposledy změněnostředa, 29 listopad 2017 17:44
Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)
Více z této kategorie: « ETIK - EKIS Pardubice
zpátky nahoru