Projekty

 

Nevzdávej to!

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. Z provedené analýzy potřeb cílové skupiny lze činit ten závěr, že je třeba se zaměřit především na uchazeče dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. Tato skupina je z pohledu úřadu práce dlouhodobě problémová. Analýzy poptávkové strany krajského trhu práce dlouhodobě vykazují problém této skupiny, zájem zaměstnavatelů o jejich zaměstnání je velmi nízký. I v době ekonomického vzestupu zaměstnavatelé uvažují o zaměstnání příslušníků této cílové skupiny pouze za předpokladu, že se těmto osobám zvýší kvalifikace dle požadavků zaměstnavatelů. Z toho vychází tento projekt, který svými aktivitami doplňuje aktivity a realizované projekty úřadu práce…
Číst dál...

ETIK - EKIS Pardubice Doporučený

Energeticko-technický inovační klastr se stal provozovatelem bezplatného poradenského střediska . EKIS je zkratka pro Energetické konzultační a informační středisko, v rámci kterého posytujeme občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům odborné nezávislé poradenství ZDARMA. Tento projekt je podporován Ministersterstvem průmyslu a obchodu z programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.  Konzultovat lze osobně, elektronicky či telefonicky.   Osobně lze v kanceláři EKIS po předchozí telefonické nebo emailové rezervaci konzultovat ve dnech: PONDĚLÍ a STŘEDA 13:00h - 17:00h   Z pohodlí vašeho domova zodpovíme váš dotaz prostřednictvím i-EKIS. Formulář: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=e6ee203158bdd15051bcc53255c2a1d2   Kontakt:  Kancelář EKIS Pardubice…
Číst dál...

Dokončení implementace systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 na objekty v majetku Pardubického kraje

Pardubický kraj se v souladu s potřebou hospodárného nakládání s energií a v návaznosti na normu ČSN EN ISO 50001 rozhodl pro dokončení implementace systematického managementu hospodaření energií podle této normy na objekty, které jsou součástí jeho majetku. Zavedení vhodného systému energetického řízení umožní sledování a plnění nových legislativních povinností pro každou z budov a zařízení Pardubického kraje. Vhodná práce s dostupnými daty o spotřebě a energetické náročnosti objektů umožní nastavení priorit v rozhodování o investicích nebo využití dotačních titulů v oblasti podpory zvyšování energetické účinnosti. Dostupnost dat a jejich aktualizace v rámci zavedeného systému usnadní sledování nákladů na energii…
Číst dál...