Jak se stát členem

Členství spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba, pokud souhlasí s posláním spolku a hodlá toto poslání aktivně podporovat a realizovat.

K přijetí za člena spolku dojde schválením přihlášky výkonnou radou. Podáním členské přihlášky uznává uchazeč pro případ svého přijetí stanovy spolku a strukturu členských příspěvků.

Vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení prosím zašlete na e-mail: .