Členství

Členové klastru jsou rozděleni na:

  • obchodní společnosti a fyzické osoby podnikající
  • odborní členové (vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce, oborové a profesní komory, …)
  • přidružení členové (města, obce)
  • čestní členové

Roční příspěvky

  • obchodní společnosti a fyzické osoby podnikající jsou dle rozhodnutí valné hromady povinni uhradit roční příspěvek na rok 2018 ve výši 20 000 Kč v případě, že členství vznikne do 30. 6. 2018, vznikne-li členství po 1. 7. 2018, platí příspěvek v poloviční výši
  • ostatní členové klastru (odborní, přidružení a čestní členové) jsou od příspěvku osvobozeni