Prezentace na téma Smart Region Pardubického kraje - Inovace v pohybu

Zveme Vás na prezentaci iniciativy Pardubického kraje "Smart Region Pardubického kraje - Inovace v pohybu", která se bude konat dne 16.5. 2016 od 10:00h do 12:00h v Sálu zastupitelstva Pardubického kraje (Krajský úřad - Komenského nám. 125, Pardubice 530 02) V tomto dvou hodinovém prezentačním pásmu budete seznámeni s aktivitami Pardubického kraje v oblasti tzv."Snart Cities". Jednotliví partneři této iniciativy z řad členů ETIK zde představí nejen již probíhající dílčí části projektu, ale také návrhy a podněty k technologicko-inovačním řešením, které budou naplňovat záměr vybudovat "chytrý region". Tato akce bude konána za osobní účasti pana PhDr. Vladimíra Špidly (šéfporadce premiéra ČR) a pana Ing. Martina Kloze CSc. (koordinující poradce, expert ČSSD na energetiku, obnovitelné zdroje a životní prostředí).
zpátky nahoru