Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci Města a obce v budoucnosti „Ekologie je nejspíš prioritou na úkor chytré obce nebo města. Dotace na výměnu starých kotlů za nové se navyšují, ale přidat peníze na ideu moderních měst a obcí s digitální infrastrukturou se vládě nechce.“    Roman Bajčan, ředitel Ústavu Smart Lighting Solution Termín: 19.2. 2020, 9.00 – 17.00 hodin Místo konání: Golf & Spa Kunětická hora, Dříteč 155, 533 05 Dříteč Pořadatel: Energeticko - technický inovační klastr Pardubice, z.s. (ETIK) V odpoledním programu budou probíhat interaktivní semináře (workshopy), kde se budete moci na vše zeptat a diskutovat na různá témata, mimo jiné na: Smart street - jak začít s inovacemi, Možnosti financování projektů - metoda EPC, a mnoho dalších. Program semináře bude zaslán všem zájemcům následně. Své přihlášky můžete posílat do 7.2.2020 (včetně) na e-mail: .. Součástí konference a následných seminářů bude i 2x coffee break a oběd. Na konferenci vystoupí: Ing. Arch. Michal Postránecký, JUDr. Petr Toman, Dr. Pavel Košek, Jan Šaroch, Roman Bajčan, Ing. Miroslav Němec a další. Na Vaši účast se těší kolektiv klastru ETIK, z.s.! Název projektu: Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích Registrační číslo projektu - CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011836
zpátky nahoru