Mimořádná valná hromadá zvolila nové členovy výkonné rady ETIK

Zástupci členů ETIK se sešli s představiteli výkonné a dozorčí rady na jednání Mimořádné valné hromady ve čtvrtek 2. 6. 2016 v Sálu Jana Kašpara. Hlavním tématem bylo zvolení nového výkonného ředitele, kterým se stal zástupce společnosti easyzone s.r.o. pan Ing. Petr Lukáš, MBA. Dále byl na valné hromadě určen také nový člen výkonné rady, kterým je předseda představenstva Elektrárny Opatovice a.s., pan Ing. Václav Pašek Ph.D. Na valné hromadě byly rovněž prodiskutovány body týkající se postupu v projektu "Smart Region" a navázání na prezentaci "Inovace v pohybu" panu  PhDr. Vladimíru Špidlovi, šéfporadci premiéra ČR, který vyjádřil záměru "Smart Region" podporu. 
zpátky nahoru