K aktivitám ETIKu se hlásí také jediný zákonný zástupce podnikatelů v zemi

Pardubice - K aktivitám Energeticko – technického inovačního klastru se hlásí prostřednictvím Krajské hospodářské komory Pardubického kraje také jediný zákonný zástupce podnikatelů v České republice. Hospodářská komora České republiky poskytuje prostřednictvím regionálních komor podporu podnikatelům ve všech regionech našeho státu. Jsou to zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod.

„Stali jsme se členy ETIKu proto, abychom mohli připravované programy nabízet našim členům a tím je postupně zapojovat do společných cílů klastru. Naše členské právnické i fyzické osoby pracují v mnoha směrech na inovačních programech zvyšujících pravděpodobnost jejich růstu již nyní. Jsou to například programy z oblasti ekologie, úspor energií, automatizace, přenosu dat z mnoha druhů veličin, jakými jsou elektrická energie, teplota, průtoky médií, chemické složení a podobně, dále například bezpečné přenosy dat a datová úložiště či energeticky úsporné stavby,“ říká předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jiří Doležal. „Rádi se zapojíme ve všech oblastech, kde bude o spolupráci oboustranný zájem,“ dodává.

Hospodářská komora ČR je tvořena v regionální části 14 krajskými komorami a 46 okresními komorami. Tyto regionální komory spravují dohromady 26 oblastních kanceláří. Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR, tedy téměř ve všech okresech ČR. Jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a odporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v České republice a tím i k celkové ekonomické stabilitě země.

zpátky nahoru