ETIK uspořádal cyklus seminářů o energeticky šetrných obcích a podnicích

ETIK uspořádal cyklus seminářů o energeticky šetrných obcích a podnicích

Hlinsko 3. listopadu 2016 - Energeticko- technický inovační klastr zorganizoval během října a listopadu 2016 cyklus bezplatných seminářů věnovaný tématu energeticky šetrných obcí a podniků v Pardubickém kraji. Mezi zájemci o problematiku energetiky, úspor a inovací byli především starostové měst a obcí. Postupně v České Třebové, Pardubicích a Hlinsku byly srozumitelnou formou představeny možnosti úspor nákladů na energie, a to z pohledu technických řešení a platné legislativy. Michaela Müllerová z Královské obchodní s.r.o. přiblížila úskalí Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a uvedla několik příkladů praktického využití zrealizovaných úsporných opatření v obcích Olomouckého kraje. Principy nákupu energií a optimalizace popsal energetický manažer Pardubického kraje Milan Vich, který přítomné seznámil mimo jiné i s projekty Energy Performance Contracting realizovanými v objektech organizací zřizovaných Pardubickým krajem. Užitečné byly rovněž informace o možnostech využití dotačních titulů při realizaci projektů v rámci energetické koncepce prezentované Michaelou Hoškovou z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Petr Marek, obchodní ředitel GB ENERGY HOLDING s.r.o. přinesl řešení, jak zlepšit kvalitu elektrické energie, řídit a monitorovat spotřebu energií, dosáhnout úspor a zvýšení účinnosti tepelných a chladicích zdrojů a tím také úspor.
zpátky nahoru