Nová ulice v Aspernu Nová ulice v Aspernu

ETIK se inspiroval ve Vídni

Vídeň - Inteligentní řešení energetiky, dopravy a budov využívající obnovitelné zdroje energie, zároveň efektivní fungování infrastruktury včetně komunikačních sítí pro rychlejší rozvoj komunitní společnosti a přívětivé prostředí pro spokojený život lidí. To vše představuje koncepce Smart Cities. Na severovýchodním okraji Vídně se v jejím duchu staví nová městská část – Jezerní město Aspern. V polovině října 2016 sem přijeli čerpat inspiraci zástupci českého Energeticko-technického inovačního klastru (ETIK), kteří se zároveň zúčastnili mezinárodního kongresu Smart Cities & Innovation v Evropském domě ve Vídni. Při své pracovní cestě k našim jižním sousedům rozjednali s partnery z Evropské unie možností spolupráce, učinili dohodu o návazném pracovním jednání a zazněla také nabídka pozvání do České republiky.

„Přestože koncept smart cities a smart regions není ničím novým, vídeňská městská rada pokročila v uvádění inovativních řešení v život zřejmě nejdál v Evropě. Bez nadsázky lze říci, že Aspern Seestadt je jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů současnosti,“ konstatuje výkonný ředitel ETIKu Petr Lukáš. Multifunkční obytné centrum vznikající na ploše 240 hektarů nabídne životní podmínky pro 20 tisíc obyvatel, přičemž zde vznikne přibližně stejný počet pracovních míst. „Životaschopnost projektu vidím právě v nabídce pracovních příležitostí, v rychle a bezchybně fungující metropolitní síti, která pomůže lepší obousměrné komunikaci mezi obyvateli a vedením městské části a v neposlední řadě ve využití moderních technologií, které není v této souvislosti samoúčelné, ale představuje technický prostředek k dosažení hospodářských cílů,“ říká předsedkyně správní rady ETIKu Ludmila Navrátilová, bývalá členka Rady Pardubického kraje, která stojí za úspěšnými projekty na úsporu energií v objektech krajem zřizovaných příspěvkových organizací.

Koncept smart city Vídeň je ojedinělý také netradiční dělbou městské mobility, kde 40 procent představuje veřejná doprava, 40 procent cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 procent individuální automobilová doprava. „Přestože je koncept smart city přednostně zaměřen na sídla velkoměstského typu s ohledem na naléhavost řešení jejich problémů, může být stejně dobře aplikován na malá města i rozsáhlejší územní celky typu smart region. V tomto ohledu vidíme budoucnost především ve spolupráci s krajským městem Pardubice a sousedním Hradcem Králové a s krajským sdružením místních akčních skupin,“ dodává Ludmila Navrátilová.

V Aspernu se delegace ETIKu setkala s důležitými osobami, mimo jiné s Günterem Langem ze společnosti Passivhaus Austria, který jí představil mimo jiné i moderní řešení energeticky úsporného komunitního objektu pro mladé lidi či s Georgem Chavdarovem z Evropské investiční banky o možnostech financování projektů v rámci rozvoje konceptu Smart cities a Smart regions v České republice.

Aspern Seestadt je jedním z více než dvaceti rozvojových projektů, kterými se naplňuje koncept smart city Vídeň rozvíjený od roku 2011 z iniciativy vedení města. Formálně je tato iniciativa shrnuta do strategického dokumentu „Smart City Wien, Rámcová strategie“ s časovým horizontem roku 2050. Dokument navazuje na environmentální cíle Evropské unie pro roky 2020, 2030 a 2050, jejichž součástí jsou ochrana zdrojů, inovace a kvalita života v evropských městech.

zpátky nahoru