Ilustrační foto Ilustrační foto

ETIK – Pardubická nemocnice si zaslouží chytrá řešení

Pardubice – Energeticko-technický inovační klastr (ETIK) vytvořil koncept řešení dopravní situace v Pardubické nemocnici. Jeho součástí je dodávka digitálního informačního a navigačního systému včetně inteligentního parkování. „Nasazení inteligentního řešení výrazně zlepší orientaci pacientů a návštěvníků v nepřehledném areálu nemocnice, zvýší jejich bezpečnost a zefektivní pohyb automobilů. Investice v řádu několika milionů korun, využívající chytrá inovativní řešení včetně moderních mobilních aplikací, učiní prostor méně stresujícím pro ty, kteří do nemocnice přijedou kvůli léčbě svého onemocnění nebo na návštěvu blízkého nemocného člověka,“ říká výkonný ředitel ETIK Petr Lukáš. V uplynulých dvou letech se ETIK zabýval rozšiřováním své členské základny a analýzou potřeb území. Plánované dopravní řešení v největším zdravotnickém zařízení v Pardubickém kraji je jedním z výsledků těchto snah. Součástí připravovaného projektu jsou informační značky, interaktivní infokiosky, nová vizualizace parkovišť na webových stránkách nemocnice, mobilní aplikace s navigací a systém sledování obsazenosti parkovacích míst. Morálně zastaralý vjezdový závorový systém či nepřehledné parkování se tak stanou minulostí. „Cílem projektu je kromě sledování pohybu vozidel a osob také monitoring mimořádných nebo život ohrožujících stavů, kdy se zdravotní stav pacienta náhle zhorší, když bloudí po areálu nebo se pohybuje mimo předpokládanou trasu. Tuto službu, která zajistí větší bezpečnost hospitalizovaných pacientů, umožní doplnění řešení o elektronické náramky,“ upřesňuje Ludmila Navrátilová, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za majetek a investice, která vznik uvedeného klastru iniciovala a nadále se na jeho činnosti podílí. Realizace dílčích částí projektu se očekává ještě v roce 2016.
zpátky nahoru