ETIK a Smart City Point Pardubice budou spolupracovat

ETIK a Smart City Point Pardubice budou spolupracovat

Pardubice – Dohoda o spolupráci mezi Smart City Point Pardubice a Energeticko-technickým inovačním klastrem byla vyslovena symbolicky na půdě Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Jak říká Jiří Doležal, předseda představenstva tohoto jediného zákonného zástupce podnikatelů v našem kraji, je i v zájmu zaměstnavatelů, aby se činnost obou subjektů nadále rozvíjela ve vzájemné symbióze. „Uzavření dohody vnímám velmi pozitivně. Jsem přesvědčen o tom, že podnikatelským subjektům přinese další možnosti ve větší míře využívat nejnovější technologie v oblasti udržitelného rozvoje a v neposlední řadě i finanční zdroje,“ říká. Dohoda byla potvrzena za účasti nového ředitele Smart City Point Tomáše Knížka a předsedy Správní rady společnosti Tomáše Krátkého na straně jedné a výkonného ředitele ETIKu Petra Lukáše a radní Pardubického kraje zodpovědné za investice a majetek Ludmily Navrátilové na straně druhé. „Podpisem této dohody dokládáme náš společný zájem vytvářet vazby a součinnost mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, veřejnou správou a dalšími institucemi na úrovni Pardubic jako správního centra kraje. Našeho nového partnera vnímáme jako důležitého spojence při rychlejším zavádění inovačních technologií a řešení v daném území,“ hodnotí význam uzavřené dohody výkonný ředitel ETIKu Petr Lukáš.  
zpátky nahoru