Energeticko-technický inovační klastr uspořádal konferenci o moderních technologiích za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra Jana Chvojky

Energeticko-technický inovační klastr uspořádal konferenci o moderních technologiích za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra Jana Chvojky

Praha 28. února 2017 – Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a pod patronací ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky se uskutečnila v úterý 28. února 2017 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. O aktuálních tématech zde hovořili zástupci členských společností Energeticko-technického inovačního klastru. „Moderní technologie nemohou pouze zefektivňovat výrobní procesy. Měly by být také součástí každodenního života občanů, zlepšovat jejich životní standard, a to bez ohledu na jejich věk, dosažené vzdělání či jejich momentální sociální podmínky,“ říká ministr Jan Chvojka. Podle něho jde především o zajištění ještě větší osobní bezpečnosti, usnadnění celoživotního přístupu ke vzdělání, pomoc v rozvoji kompetencí a tím také uplatnitelnosti na pracovním trhu. Neméně důležitá je snadnější komunikace s poskytovateli služeb i státní správou a samosprávou, včetně zajištění snadného přístupu k informacím či ochrany osobních údajů. Kvalita zabezpečení dat musí být samozřejmostí Právě naléhavou potřebu zkvalitnit zabezpečení dat v souvislosti s novou směrnicí EU o ochraně osobních údajů platnou od května 2018 zdůraznil Jiří Stich ze společnosti ATOS IT Solutions and Services. „Je nejvyšší čas, aby se české firmy a organizace shromažďující osobní údaje začaly na jednotlivé požadavky regulace GDPR připravovat. Budou muset prokázat jasný a potvrzující souhlas pro zpracování těchto dat, jinak budou všechny činnosti spojené s touto agendou ze strany úřadů zablokovány. A co může být ještě důraznějším varováním: v každé zemi EU může úřad pro ochranu osobních údajů přijmout nápravná opatření proti společnostem (bez ohledu na to, kde mají sídlo) podpořená pokutami až do výše 20 miliónů € nebo 4 % z ročního celosvětového obratu,“ upozorňuje Jiří Stich. Dále připomíná, že v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. eIDAS) bude do září příštího roku v České republice nezbytné učinit další opatření v soukromém sektoru i ve státní správě. V souladu s evropskou legislativou jde o vytvoření systému identity a identifikace úředníků včetně nástrojů splňujících uvedené nařízení o povinnosti vzájemného uznávání elektronických dokumentů. Chytré město bude splňovat trendy moderního životního stylu Vzhledem k tomu, že  společnost Foxconn, světový lídr v poskytování komplexních IT řešení,  připravuje v příštích letech investici do zóny, která se v moderní terminologii označuje pojmem Smart City, byla část její prezentace věnována také tomuto tématu. Pojem Smart City, neboli Chytré město, v sobě skrývá  komplex budov propojených špičkovými chytrými technologiemi, které by měly ve svém důsledku vést k efektivnímu a hlavně technicky vyspělému řízení celé oblasti. Zamýšlená investice s sebou nese rovněž  vznik nových, vysoce specializovaných pracovních míst, což s sebou ponese i příchod nových zaměstnanců do regionu. Je tak pravděpodobné, že v rámci uvedeného projektu dozná  stávající areál Foxconn významných změn. Nové či upravené kancelářské prostory, střední škola, moderní zóna pro bydlení, sportoviště, obchodní zóna, to vše by se mohlo do několika let stát realitou. K projetu tzv. Chytrých měst se vyjádřil  také Bill Campbell, generální ředitel společnosti Foxconn CZ: „V České republice podnikáme již téměř 17 let a jsme nejen největším, ale také nejlepším komerčním zaměstnavatelem Pardubického kraje. Cítíme zodpovědnost investovat do projektů, jakým je například Smart City, jehož cílem je vybudovat takový komplex, který bude splňovat trendy moderního životního stylu a současně bude plnohodnotně využíván všemi obyvateli.“ Inovativní technologie zlepšují kvalitu života občanů Současná společnost čelí řadě výzev – globalizace, urbanizace, růst počtu obyvatel, změny klimatu či digitalizace ovlivňují každodenní životy obyvatel, a to zejména ve městech. Způsobům, jakým se k těmto změnám mohou postavit firmy jakožto odpovědní firemní občané a prostřednictvím svých technologií přispět ke zlepšení komfortu života obyvatel, se věnovala ve své prezentaci společnost Siemens Česká republika. „Nové technologie mohou výrazně zlepšit řadu oblastí každodenního života – dopravu, infrastrukturu, bezpečnost, péči o seniory, děti i hendikepované, chytré a spolehlivé dodávky energií i komunikaci. Dnes je na nás, abychom z dostupných řešení vybrali taková, která občanům přinesou největší a dlouhodobý užitek,“ uvedl generální ředitel Siemens ČR, Eduard Palíšek. Ve své úvodní přednášce zdůraznil, že se dnes technologie Siemens uplatňují ve všech oblastech společnosti – od průmyslové výroby, veřejné dopravy a infrastruktury, až po energetiku a zdravotnictví, čímž Siemens pomáhá rozvíjet český průmysl a ekonomiku. Firma Siemens však také dlouhodobě podporuje českou společnost prostřednictvím CSR (společenská odpovědnost firem) či vzdělávacích projektů. V druhé části prezentace představil český Siemens konkrétní technologie, které mohou městům a jejich obyvatelům pomoci vyřešit konkrétní problémy či požadavky. Řešení nabízí v oblasti inteligentního řízení dopravy (např. chytré parkování, řízení dopravy), chytrých energetických sítí (tzv. smart grids) či inteligentního řízení budov. Siemens dále vyvinul nástroj „City Performance Tool“, který modeluje dopad různých technologií (dopravní infrastruktura, řízení budov, atd.) na městské emise CO2, kvalitu ovzduší a vytváření pracovních míst a městské rozpočty. Umožňuje tím, aby se město „podívalo“ na dopad své volby technologií a dává městům možnost diskutovat s odborníky. Elektrárny Opatovice: Moderní technologie zajišťují energetickou bezpečnost Využití moderních technologií k efektivní výrobě a distribuci energií a zejména k energetické bezpečnosti patří mezi priority Elektrárny Opatovice (EOP). Důležitost společnosti přiblížil její výkonný ředitel Václav Pašek: „Díky ideální lokalizaci našeho zdroje a vybudované infrastruktuře jsme schopni v případě havárie nadřazené soustavy ČEPS dodávat do východočeské soustavy až ¼ její potřeby,“ uvedl. Účastníci konference, mezi nimiž byla také viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková, se věnovali rovněž problematice digitálního vzdělávání, bezpečného domova či moderním aplikacím v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Společným jmenovatelem jednotlivých témat byla nezbytnost široké dostupnosti moderních technologií a zajištění rovných příležitostí pro každého občana tohoto státu chytrá řešení využívat pro zlepšení svých životních podmínek. Zástupci společnosti Foxconn v závěru konference darovali deset tabletů pacientům dětského oddělení Pardubické nemocnice. Podle generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda je dobře, že se i ve spolupráci se společensky odpovědnými firmami, jako je Foxconn, daří moderní technologie zpřístupňovat všem sociálním vrstvám a že se zároveň stávají nedílnou součástí vzrůstající kvality péče o pacienty.
zpátky nahoru