Digitální vzdělávání předpokladem úspěchu v době 4. průmyslové revoluce

Současná mladá generace vzájemně komunikuje prostřednictvím moderních technologií, které vnímá jako přirozenou součást svého života. „Vyrostla se smartphony a tablety a i vzdělávací obsah chce přijímat způsobem, který je jí vlastní,“ říká obchodní ředitel společnosti ATOS Jiří Stich. Členové Energeticko-technického inovačního klastru v čele s Atosem považují digitální vzdělávání za efektivní nástroj ke sdílení informací a ke zvyšování kvalifikace žáků či zaměstnanců firem. V Pardubickém kraji proto vznikla iniciativa pro nasazení moderních technologií k elektronickému vzdělávání nejen při přípravě žáků ve středních školách, ale také uchazečů o zaměstnání či přímo zaměstnanců v podnicích.

Jak vyplývá z řady průzkumů, školy se zatím neodhodlaly k tomu, aby ve výuce více využívaly technologie či přístroje, které vlastní samotní žáci. Mnozí z nich nikdy nepoužili například elektronickou učebnici, podcast nebo třeba výukovou hru. To se Energeticko-technický inovační klastr snaží změnit. Ve spolupráci se společností ATOS a odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje uspořádal během dubna tohoto roku několik pracovních schůzek. Pro oblast elektrotechniky se uskutečnilo jednání s vedením Střední školy elektrotechnické a VOŠ Pardubice, a to za účasti zástupce společnosti Foxconn CZ, Centra andragogiky a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje, pro oblast strojírenství následovala schůzka na půdě společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk, které se zúčastnilo vedení Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk a sérii prezentací uzavře v pátek 19. května 2017 jednání ve Střední průmyslové škole chemické za účasti zástupce podniku Synthesia a.s. Pardubice. Aktivity ETIKu, vycházející ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se těší podpoře člena Rady Pardubického kraje pro školství Bohumila Bernáška, vzdělávání pro Průmysl 4.0 se navíc stane nosným tématem semináře Celoživotní učení, který se koná 18. května 2017 v Kroměříži. V té době by již měly být zveřejněny možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních titulů ministerstva školství.

Společnost ATOS má zkušenosti se vzdělávacími projekty velkého rozsahu. Podílela se například na rozvoji odborného vzdělávání ve slovenských středních školách. „Atos vytvořil portál, který žákům poskytuje přístup k informacím v kvalitní digitální formě. Dnes tak má více než 35 tisíc žáků k dispozici přes 1 500 lekcí ze středních studijních oborů. Mohou si nastudovat téměř čtyři tisíce stran textů, shlédnout 6 060 minut videí nebo poslechnout 24 200 minut zvukových informací,“ říká Jiří Stich a dodává: „Dokážeme pokrýt celý životní cyklus digitálního vzdělávání – od výběru nejvhodnějšího vzdělávacího systému a jeho integrace s informačním systémem zákazníka, přes přípravu vzdělávacích plánů ve spolupráci s experty schopnými reflektovat potřeby praxe, až po výrobu digitálního vzdělávacího obsahu a jeho plošné rozšíření včetně provozní podpory.“ Atos nabízí transformaci vzdělávacího prostředí na novou úroveň podporovanou digitálními technologiemi, která přináší nový rozměr vzdělávání a spolupráce jak učitelům a studentům ve škole, tak i personalistům, lektorům a zaměstnancům ve firmě.

zpátky nahoru