Atos: Pokládáme základní kameny komplexní mozaiky chytrého řešení krajů, měst či obcí

Atos: Pokládáme základní kameny komplexní mozaiky chytrého řešení krajů, měst či obcí

Praha - Důležitou dohodu uzavřely Energeticko-technický inovační klastr a společnost Atos IT Solutions and Services. Nového člena klastru při jednání v pražském sídle uvedené firmy zastupoval Jiří Stich, který se věnuje rozvoji inteligentních sítí, analytickým úlohám nad daty distribučních soustav, ale také bezpečnosti distribučních sítí a elektromobilitě.

Atos IT Solutions and Services vznikl ze dvou velkých významných společností, francouzského Atos Origin a německého Siemens IT Solutions and Services. V době sloučení v roce 2011 měly každá z obou společností přibližně 40 tisíc zaměstnanců. Vznikla tak největší evropská IT společnost, která dále roste, a to nejen v Evropě, ale doslova po celém světě.

V dalších letech se Atos rozrostl například o Bull, zajišťující technologii a software, které digitální transformaci usnadňují díky řešením pro zpracování velkých objemů dat a kybernetickou bezpečnost, Canopy, který je systémovým integrátorem a dodavatelem řízených cloudových služeb či Wordline, předního světového poskytovatele služeb v oblasti plateb a transakčních služeb. Atos také od roku 2002 zajišťuje kompletní ICT služby pro olympijské a paralympijské hry.

V České a Slovenské republice pracuje více než 600 odborníků s širokou škálou znalostí. V posledním období dochází k výraznějšímu propojování obou států nejen na úrovni top managementu, ale zejména v efektivním sdílení kapacit a know-how konzultantů a IT odborníků.

„Nejen díky členství v Czech smart city clusteru, u jehož zrodu Atos stál jako jeden ze zakládajících členů, ale i díky možnosti transferu know how a zkušeností od specialistů a projektů Atosu v jiných zemí, klade Atos základní kameny komplexní mozaiky chytrého řešení krajů, měst či obcí,“ vysvětluje Jiří Stich. A právě zde se nachází společná platforma pro spolupráci mezi touto společností a ETIKem. „Atos je již nyní důležitým partnerem Pardubického kraje v oblasti energetiky a úspor, když provádí elektronický sběr dat ve vybraných lokalitách kraje s cílem optimalizovat energetické hospodářství. Společnost stojí též za vznikem konceptu řešení dopravní situace v Pardubické nemocnici, jehož součástí je dodávka digitálního informačního a navigačního systému včetně inteligentního parkování,“ potvrzuje výkonný ředitel ETIKu Petr Lukáš.

ETIK je přesvědčen o tom, že stejně jako Atos pomáhá pořadatelům olympijských her k přesnému měření výsledků, pomůže i regionu k dosažení společného cíle, kterým je chytré území se spokojenými obyvateli, pro které jsou inovace a špičkové technologie přirozenou součástí moderního života.

Co patří mezi aktivity a projekty, které Atos aktuálně aktivně rozvíjí, a to nejen v Pardubickém kraji?

energetika a úspory

měření spotřeby, sběr a analýza naměřených dat, identifikace příležitostí k úsporám, dlouhodobé sledování trendů a odchylek, optimalizace energetického hospodářství, integrace se systémem kraje/města

koncepce energeticky úsporných řešení pro průmyslové i kancelářské podniky, integrace obnovitelných a alternativních zdrojů, využití odpadního tepla

energetické koncepce krajů, měst a firem, nasazení prvků chytrých sítí, zvýšení energetické soběstačnosti a bezpečnosti dodávek

veřejné osvětlení a městská senzorika

řiditelné veřejné osvětlení, inteligentní reakce na vnější vlivy – řízení intenzity dle počasí, pohybu vozidel či osob, vybavení osvětlovací infrastruktury dalšími senzory pro zvýšení komfortu obyvatel

poskytování informací obyvatelům i turistům dle polohy a situace

sledování kvality ovzduší

sledování provozu vozidel a obsazenosti parkovacích ploch

dopravní a informační řešení

inteligentní navigace po kraji / městě respektující aktuální úroveň znečištění či hustotu provozu - vytváření dynamických emisních zón, zvýšení plynulosti provozu

propojování jednotlivých dopravních infrastruktur – vlak, autobus, trolejbus, zvýšení návaznosti individuální a hromadné dopravy

sledování obsazenosti parkovacích ploch, navigace na volná parkovací místa, navigace na následné prostředky hromadné dopravy

řízení provozu nákladní dopravy a optimalizace využití odstavných ploch

propojené informační platformy (web, městský infotainment, mobilní aplikace) pro efektivní zpřístupnění klíčových informací občanům

řízení infrastruktury pro elektromobilitu – správa nabíjecích stanic, řízení nabíjení, navigace vozidel ke stanici

zdravotnictví a sociální služby

asistenční služby pro zvýšení komfortu pacientů a odlehčení zátěže nemocničního personálu

digitalizace nemocniční agendy, propojování jednotlivých složek IZS

zlepšení dopravní obslužnosti NPK – sledování obsazenosti parkovacích míst, navigace k parkovacímu místu u navštívené ordinace, web a mobilní informační aplikace pro pacienty

vzdělávání

podpora moderních způsobů vzdělávání, digitalizace vzdělávacích materiálů, propojení se sociálními sítěmi

ICT a kybernetická bezpečnost

cloudová řešení

fyzická ochrana klíčových prvků krajské, městské či kritické infrastruktury

otevřené platformy pro efektivní sdílení dat

kybernetické zabezpečení sdílených dat

zpátky nahoru