Etikcz - energeticko technický inovační klastr
Vytisknout tuto stránku

Společnost Foxconn se stala členem Energeticko-technického inovačního klastru

Pardubický kraj - 29.9.2016  Pardubice, 27. září - Dalším významným členem Energeticko-technického inovačního klastru se stala společnost Foxconn CZ s.r.o. Dohoda byla oficiálně uzavřena 20. září 2016 v sídle společnosti v Pardubicích. Foxconn CZ, s.r.o. od svého členství v klastru očekává další rozvoj vzájemných aktivit s vědeckovýzkumnými institucemi, podporu výzkumu a rozvoje, využití poradenských služeb či realizaci integrovaných projektů s pomocí finančních prostředků z Evropské unie.

 

     Jednání se vedlo za účasti Williama Campbella , viceprezidenta European Operation Foxconn CZ, Jamese Darrocha, viceprezidenta Global Mfg&Supply Chain Foxconn CZ, Jitky Kratochvílové, personální ředitelky EMEA (Europe, Middle East, Africa, Australia), Petra Škody, ředitele EMEA Supply Chain Management, Petra Lukáše, výkonného ředitele ETIK, Ludmily Navrátilové, radní Pardubického kraje zodpovědné za investice a majetek nebo Jaroslava Folprechta,  ředitele krajského úřadu. Mezi účastníky jednání byli rovněž projektový ředitel společnosti Foxconn Vladislav Král, technický ředitel 4TECH Marek Krejza a projektový manažer Čestmír Kulíšek, o širších souvislostech spolupráce vypovídá účast ředitele pro strategický rozvoj Opatovické elektrárny Miloslava Deckera či ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslava Němce.

     Aktivity klastru ETIK a společnosti Foxconn se potkávají ve správný čas. Společnost je připravena sdílet zejména odbornost a zkušenosti při vývoji řešení v oblasti Smart Region a Smart City, zejména pak v návrhu a realizaci smart technologií. „Naším cílem je přenést špičková technologická řešení, kterými naše společnost disponuje, na nové trhy v České republice a dalších evropských zemích, ke koncovým uživatelům v domácnostech i ve firmách, potvrzuje Jim Darroch, viceprezidenta Global Mfg&Supply Chain Foxconn CZ. A dodává: „Digitalizace a automatizace v průmyslu a koncepce Průmysl 4.0 jsou klíčové oblasti, do kterých směřují naše investice.“

     Pardubický kraj se nabízí jako územní celek, kde mohou být tyto technologie za účasti klastru využity veřejnou správou i podnikatelskými subjekty a tato forma kooperace pilotně ověřena. „Budoucnost vzájemné spolupráce vidíme především v bezpečném uchovávání a analýze dat, chytrém osvětlení, chytré dopravě, chytrém odpadovém hospodaření či bezpečné energii. Role ETIKu spočívá v dobré znalosti potřeb území i ve vybudované a stále se rozšiřující síti významných hráčů, jakými jsou firmy, veřejná správa a například také místní akční skupiny zasahující svým vlivem do těch nejmenších obcí,“ říká Ludmila Navrátilová.

     Členství společnosti Foxconn v ETIKu je pro budoucnost regionu nesmírně důležitá. Foxconn je světový lídr v oblasti poskytování komplexních IT řešení. Společnost je v České republice zastoupená od 18. května 2000 jako regionální základna Foxconnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Foxconn je dlouhodobě druhým nejvýznamnějším exportérem z České republiky. Intenzivně investuje do moderních technologií navázaných na koncepci Industry 4.0. V letech 2015 a 2016 byla také vyhodnocena jako nejlepší Zaměstnavatel regionu. Více informací o společnosti je k dispozici na www.foxconn.cz.

ETIK. © 2014. Všechna práva vyhrazena.