Etikcz - energeticko technický inovační klastr
Vytisknout tuto stránku

Plánovaný vznik stavebního centra ve Vysokém Mýtě získává širokou podporu

Pardubický kraj, 16.12.2015 - Vznik Stavebního centra trvale udržitelných budov v areálu VOŠ stavební a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě - to bylo hlavní téma setkání krajské reprezentace a vedení školy se zástupci firem, které se uskutečnilo 2. prosince 2015 v pardubickém hotelu Euro. Organizátorem akce byly Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje a Krajská stavební společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví reprezentované jejími předsedy, Ludmilou Navrátilovou, radní Pardubického kraje pro investice a majetek a Pavlem Vackem, ředitelem výše uvedené střední školy.

Nové centrum pro osvětu stavební kultury, poradenství, vzdělávání a trvalou prezentaci technologií, materiálů a výrobků z oblasti nízkoenergetických budov vedoucí k rozšiřování znalostí v tomto směru pro veřejnost je připravováno v návaznosti na legislativní závazky České republiky vůči Evropské unii, a to zejména Směrnice o energetické náročnosti budov, která do roku 2020 ukládá snížit v členských zemích spotřebu elektrické energie o dvacet procent. S tím souvisí povinnost členských států navrhovat od 1. ledna 2018 budovy s nulovou spotřebou elektrické energie a pro nové budovy vlastněné orgány veřejné moci dokonce od 1. ledna 2016.

Existenci stavebního centra považuje za důležitou také krajská radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová. "Je nezbytné ve veřejných zakázkách pro veřejný sektor hledět na kvalitu technologií a materiálů, jak je to běžné u soukromých investorů. Tato kvalita kvalita by měla být garantována právě tímto odborným poradním orgánem. Projekt chápu také jako investici do budoucna, zejména při výchově mladé generace, která se jednou stane zákazníky stavebních firem nebo samotnými realizátory staveb, znalými široké problematiky vzniku energeticky úsporných budov," zamýšlí se nad významem projektu Ludmila Navrátilová.

Odborným garantem projektu je brněnské Centrum pasivního domu. Podle jeho ředitele Jana Bárty by měla i tato aktivita zprostředkovat základní povědomí o stavbě a potřebě trvale udržitelných energetických budov dětem už od úrovně mateřských škol formou hry a tématu se musí věnovat také obecná výuka na základních školách a všeobecných středních školách. Odborná výuka pak bude poskytována na úrovni středních odborných škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a na úrovni celoživotního vzdělávání.

Vzniku centra bude předcházet zpracování studie proveditelnosti. Pro vzdělávací část jsou v objektu školy v ulici kpt. Poplera vytipovány dvě budovy určené k rekonstrukci. Trvalá vzorkovna materiálů, výrobků a technologií je zamýšlena ve zcela nové hale. Zařízení by mělo sloužit k prezentaci firem, které by formou výstav či odborných workshopů představovaly nejnovější trendy ve stavebnictví. Možnost využít trenažery pro nácvik při odborné přípravě dosud nikde v republice neexistuje.

Centrum, podporované krajskou samosprávou a Energeticko-technickým inovačním klastrem, se stane poradním a kontrolním orgánem zájemcům pro stavbu rodinných domů či veřejných budov, mimo jiné také energetickému manažerovi Pardubického kraje a nově připravovaným projektům, bude sloužit pro udržování budov v majetku kraje i jako platforma pro odborné vzdělávání učitelů odborných škol, projektantů staveb, stavebních inženýrů, soukromých investorů i stavebních řemeslníků. Činnost centra by také měla přispět ke zvýšení zaměstnanosti ve stavebnictví. Realizace projektu ve Vysokém Mýtě se jeví jako vhodná také vzhledem ke skutečnosti, že stavební škola má od září 2016 schválenou akreditaci vzdělávacího programu Nízkoenergetické a pasivní objekty.

Ivan Hudeček

Článek je umístěný na webových stránkách Pardubického kraje zde.

ETIK. © 2014. Všechna práva vyhrazena.