Napsali o nás

 

Společnost Foxconn se stala členem Energeticko-technického inovačního klastru

Pardubický kraj - 29.9.2016 
Společnost Foxconn se stala členem Energeticko-technického inovačního klastruPardubice, 27. září - Dalším významným členem Energeticko-technického inovačního klastru se stala společnost Foxconn CZ s.r.o. Dohoda byla oficiálně uzavřena 20. září 2016 v sídle společnosti v Pardubicích. Foxconn CZ, s.r.o. od svého členství v klastru očekává další rozvoj vzájemných aktivit s vědeckovýzkumnými institucemi, podporu výzkumu a rozvoje, využití poradenských služeb či realizaci integrovaných projektů s pomocí finančních prostředků z Evropské unie.

     Jednání se vedlo za účasti Williama Campbella , viceprezidenta European Operation Foxconn CZ, Jamese Darrocha, viceprezidenta Global Mfg&Supply Chain Foxconn CZ, Jitky Kratochvílové, personální ředitelky EMEA (Europe, Middle East, Africa, Australia), Petra Škody, ředitele EMEA Supply Chain Management, Petra Lukáše, výkonného ředitele ETIK, Ludmily Navrátilové, radní Pardubického kraje zodpovědné za investice a majetek nebo Jaroslava Folprechta,  ředitele krajského úřadu. Mezi účastníky jednání byli rovněž projektový ředitel společnosti Foxconn Vladislav Král, technický ředitel 4TECH Marek Krejza a projektový manažer Čestmír Kulíšek, o širších souvislostech spolupráce vypovídá účast ředitele pro strategický rozvoj Opatovické elektrárny Miloslava Deckera či ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslava Němce.

     Aktivity klastru ETIK a společnosti Foxconn se potkávají ve správný čas. Společnost je připravena sdílet zejména odbornost a zkušenosti při vývoji řešení v oblasti Smart Region a Smart City, zejména pak v návrhu a realizaci smart technologií. „Naším cílem je přenést špičková technologická řešení, kterými naše společnost disponuje, na nové trhy v České republice a dalších evropských zemích, ke koncovým uživatelům v domácnostech i ve firmách, potvrzuje Jim Darroch, viceprezidenta Global Mfg&Supply Chain Foxconn CZ. A dodává: „Digitalizace a automatizace v průmyslu a koncepce Průmysl 4.0 jsou klíčové oblasti, do kterých směřují naše investice.“

     Pardubický kraj se nabízí jako územní celek, kde mohou být tyto technologie za účasti klastru využity veřejnou správou i podnikatelskými subjekty a tato forma kooperace pilotně ověřena. „Budoucnost vzájemné spolupráce vidíme především v bezpečném uchovávání a analýze dat, chytrém osvětlení, chytré dopravě, chytrém odpadovém hospodaření či bezpečné energii. Role ETIKu spočívá v dobré znalosti potřeb území i ve vybudované a stále se rozšiřující síti významných hráčů, jakými jsou firmy, veřejná správa a například také místní akční skupiny zasahující svým vlivem do těch nejmenších obcí,“ říká Ludmila Navrátilová.

     Členství společnosti Foxconn v ETIKu je pro budoucnost regionu nesmírně důležitá. Foxconn je světový lídr v oblasti poskytování komplexních IT řešení. Společnost je v České republice zastoupená od 18. května 2000 jako regionální základna Foxconnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Foxconn je dlouhodobě druhým nejvýznamnějším exportérem z České republiky. Intenzivně investuje do moderních technologií navázaných na koncepci Industry 4.0. V letech 2015 a 2016 byla také vyhodnocena jako nejlepší Zaměstnavatel regionu. Více informací o společnosti je k dispozici na www.foxconn.cz.

Číst dál...

ETIK pomůže místním akčním skupinám zlepšovat život v malých regionech

Pardubický kraj - 13.7.2016

ETIK pomůže místním akčním skupinám zlepšovat život v malých regionech

Hlinsko – Bojíte se večer chodit nedostatečně osvětlenými zákoutími Vaší obce? Jste v daném městě poprvé a nevíte, kde najít lékárnu či kde zaparkovat svůj vůz? Hledáte marně ve veřejném prostoru volné připojení k internetu nebo potřebujete nutně telefonovat, avšak vybila se Vám baterie mobilního telefonu? Tam, kde vsadili na inteligentní technologické systémy, se s takovou situací takřka nesetkáte. O tom, že program Smart Region může být dostupný také sdružením menších obcí a podnikatelů kdekoli na území České republiky, se přesvědčili 28. června 2016 v prostorách školicího centra společnosti SAVE s.r.o. v Hlinsku zástupci místních akčních skupin Pardubického kraje. Program chytrých měst a chytrého regionu představil ETIK – Energeticko – technický inovační klastr.

 Za dva roky své existence se vypracoval do role silného partnera. Pardubický kraj s jeho pomocí úspěšně řeší energetické úspory budov jím zřizovaných organizací. „Byli jsme prvním krajem v České republice, který se rozhodl v energetice využít projekty EPC (Energy Performance Contracting), jejichž smyslem je dosáhnout co nejvyšších úspor s nejlepším poměrem investice/úspora. V letech 2007 až 2012 jsme do modernizace energetiky investovali téměř 250 milionů korun. Nedávno jsme se společností Siemens podepsali smlouvu na zajištění energetických úspor v dalších 17 objektech kraje. Energetické služby pro budovy a objekty v majetku Pardubického kraje jsou přitom poskytovány se zaručeným výsledkem. Dalším z úspěšných projektů byl elektronický sběr dat ve vybraných lokalitách kraje, který byl realizován se společností ATOS Česká republika pod vedením obchodního ředitele této společnosti Jiřího Sticha,“ vysvětluje krajská radní Ludmila Navrátilová, zodpovědná za investice a majetek. Program je podle ní uskutečnitelný také v malých regionech našeho kraje. „Místní akční skupiny jsou ideálním partnerem, který spolupracuje se všemi subjekty v regionu a občany, tedy i s obcemi a podnikateli, a může tak přesně definovat potřeby daného místa, vytvářet zásobníky projektů vhodných k realizaci a následně myšlenky s využitím dotačních titulů a poradenství ze strany klastru realizovat. S nadsázkou lze říci, že program může řešit energetickou bezpečnost firem, ale i to, o kolik méně bude babička platit za plyn. Úsilí je třeba věnovat také dopravním systémům včetně dopravní obslužnosti, odpadového hospodářství i přenášení výsledků vědy a výzkumu do praxe,“ dodává. Nezapomíná přitom zdůraznit nezbytnost centrálního uložení dat a jejich ochrany před zneužitím, tzv. kybernetickou bezpečnost.

S inovačními technologiemi seznámili přítomné zástupci několika společností či vzdělávacích institucí, které jsou členy klastru nebo s ním úzce spolupracují – ATOS, Siemens s.r.o., Artechnic Shréder, O2 IT Services, Naviga 4, Univerzity Pardubice a Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební Vysoké Mýto. Strategie klastru se zamlouvá také výkonné ředitelce Asociace energetických manažerů Zuzaně Šolcové. „Všichni zúčastnění vidí roli klastru ve vzniku otevřené platformy pro inovativních řešení již na úrovni malých regionů. Může jít o inteligentní řešení dopravy, veřejného osvětlení, elektronizaci odpadového hospodářství, zajištění spolehlivé energie a účasti na energetickém trhu či kybernetickou bezpečnost,“ říká nově zvolený výkonný ředitel ETIK Petr Lukáš. „Zvýšit kvalitu života nemusí jen úspory energií, ale třeba také inteligentní systém parkování, který ušetří čas a peníze, multifunkční modulární sloupy, které občanům zajistí pocit většího bezpečí nebo elektronizace odpadového hospodářství měst vedoucí k úsporám, vyšším příjmům z prodeje druhotných surovin a zlepšování životního prostředí,“ dodává.

Podle předsedkyně Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Pardubického kraje Olgy Ondráčkové nejsou tzv. „masky“ pouze tím, kdo přerozděluje dotační prostředky, ale především regionálním partnerem a sjednotitelem projektových záměrů jednotlivých členů. V jednotě vidí sílu, ve sdílení informací vyšší efektivitu a smysl projektů. „Členstvím v ETIK, ve kterém vidíme silného partnera i dobrého rádce, se můžeme z vlastní iniciativy stát součástí klastru a můžeme pomoci řešit některé problémy v regionech místních akčních skupin“, uzavřela význam setkání zástupkyně místních akčních skupin.

Číst dál...

Prezentace Smart Region - "Inovace v pohybu"

Prezentace týkající se projektu ETIK Smart Region Pardubického kraje, která se konala dne 16. 5. 2016 od 10:00 h v Sálu Zastupitelstva Pardubického kraje za přítomnosti Vladimíra Špidly, šéfopradce premiéra ČR Bohuslava Sobotky, sklidila úspěch a podporu ze strany vlády.

Akce se zúčastnilo bezmála šedesát návštěvníků z řad členů ETIK, Pardubického kraje, včetně hejmana Martina Netolického, a dalších. Mezi přítomnými byli taktéž vládní poradci Vladimír Špidla (vedoucí poradce) s Martinem Klozem (poradce pro energetiku)  a poslanec za ČSSD Jan Chvojka.

Prezentován byl nejen koncept projektu Smart Region v Pardubickém kraji a cesty, kterými jej lze naplnit, ale i dosavadní kroky v dílčích projektech, či projektové záměry Pardubického kraje, směřující k tomuto cíli. Prezentujícími byly nejen firmy Atos, Siemens, O2 IT Services, Artechnic-Schréder, Naviga 4, ale i Pardubický kraj, Univerzita Pardubice, či VOŠ a SŠS Vysoké Mýto. Záměrem tohoto projektu je tedy integrovat dílčí projekty pod celkový záměr Smart Region Pardubického kraje a rozšířit tento koncept i do dalších krajů v ČR. Vladimír Špidla ocenil tuto myšlelnku: "Směr klastru ETIK a aktivity s ním spojené vítám a plně zapadají do vládní koncepce udržitelného rozvoje ČR."

Po prezentaci následovalo stekání pracovní skupiny a návštěvy Pardubické nemocnice a Elektrárny Opatovice.

Zpráva z této akce byla DNE 16.5.2016 publikována na stránkách Pardubického krajeElektrárny Opatovice a.s. a ve Východočeských zprávách Východočeské televize V1 (v čase 3:07). Fotogalerie z akce je k nalezení na stránkách partnerského Hi-Tech inovačního klastru.

Číst dál...

Den klastrů v Pardubickém kraji

Dne 28. 4. 2016 proběhl historicky první Den klastrů, který poprvé hostil Pardubický kraj a město Pardubice. Spoluorganizátory akce byl Hi-Tech inovační klastr, Nanoprogres a Národní klastrová asociace. Klastr ETIK z.s. byl jedním z hlavních partnerů akce.

Den klastrů byl i o zajímavách přednáškách. Zástupci ETIK z.s. zde prezentovali projekt Smart Region, jeho význam, fungování v zahraničí a možného přenesení do Pardubického kraje.

Na Dni klastrů také došlo k podepsání spolupráce mezi klastrem ETIK a Hi-Tech inovačním klastrem, kteří mají mnoho společného a vzájemně se doplňují.

Tisková zpráva z této akce je k vidění na webových stránkách Pardubického kraje, z akce vznikla taktéž krátká televizní reportáž do Východočeských zpráv TV1.

Číst dál...

V budově krajského úřadu vzniklo bezplatné poradenské středisko pro energetiku

Pardubický kraj 23.3.2016 - Úspora energie, dotace, či legislativa v oblasti energetiky. S tím vším občanům pomůže bezplatné poradenské středisko EKIS, které nově sídlí v budově krajského úřadu na Komenského náměstí v Pardubicích. Jeho zřizovatelem je Energeticko-technický inovační klastr (ETIK) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a programu EFEKT 2016.

Více z článku publikovaného na webových stránkách Pardubického kraje zde.

 

Číst dál...

Setkání s HI-TECH inovačním klastrem

Pardubice 11.12.2015 - Dne 11.12.2015 došlo k setkání zástupců Energeticko- technického inovačního klastru s HI-TECH inovačním klastrem sídlícím v Pardubicích s cílem představit navzájem oba klastry a jejich aktivity, na kterých lze spolupracovat. Důležitým bodem jednání bylo i začlenění mediálních výstupů na propagaci jednotlivých klastrů v kraji. Více informací zde.

Číst dál...

Plánovaný vznik stavebního centra ve Vysokém Mýtě získává širokou podporu

Pardubický kraj, 16.12.2015 - Vznik Stavebního centra trvale udržitelných budov v areálu VOŠ stavební a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě - to bylo hlavní téma setkání krajské reprezentace a vedení školy se zástupci firem, které se uskutečnilo 2. prosince 2015 v pardubickém hotelu Euro. Organizátorem akce byly Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje a Krajská stavební společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví reprezentované jejími předsedy, Ludmilou Navrátilovou, radní Pardubického kraje pro investice a majetek a Pavlem Vackem, ředitelem výše uvedené střední školy.

Číst dál...

Při mýtské stavební průmyslovce vznikne Stavební centrum trvale udržitelných budov

Pardubický kraj, 27.10.2015 - Pasivní buodvy se stanou v nejbližší době standardem při nové výstavbě. Ve Vysokém Mýtě proto vznikne Stavební centrum trvale udržitelných budov (SCTUB) při Vyšší odborné škole a střední škole stavební. Bude školit odborné pracovníky a informovat veřejnost o možnostech pořízení vlastního bydlení, nabídne i prezentaci nejmodernějších technologií pro tuto oblast. Využívat jej bude i mýtská stavební průmyslovka, která bude se svým nově akreditovaným vzdělávacím programem Nízkoenergetické a pasivní objekty od září 2016 jedinou školou v Pardubickém a Královéhradeckém kraji připravující odborníky na úrovni pomaturitního terciálního vzdělávání v této oblasti.

Číst dál...

Firmy v Pardubickém kraji mají zájem exportovat do Kanady

Pardubický kraj, 24. 09. 2015 - Společnosti se sídlem v Pardubickém kraji mají zájem vyvážet své výrobky a technologie do Kanady. Vyplývá to ze schůzky s honorárn.ím generálním konzulem České republiky v Calgary a ředitelem zahraniční kanceláře Czech Trade Jerry Jelinkem, kterou zorganizoval Pardubický kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje.

"Ze setkání bylo patrné, že podnikatelé mají zájem se dozvědět možnosti vývozu svých výrobků a technologií do Kanady, která je pro ně do jisté míry velkou neznámou," uvedla radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová. "Hovořili jsme také o zapojení Energeticko-technického inovačního klastru ETIK či spolupráci univerzit. Jsem přesvědčena, že se v dohledné době dočkáme konkrétních výstupů tohoto přínosného setkání," dodala radní Navrátilová.

Číst dál...

Návštěva Francie otevřela spolupráci v oblasti technologických inovací

Pardubický kraj, 10. 07. 2015 - Jednání zaměřená na zavádění "chytrých" technologií otevřela novou kapitolu partnerské spolupráce Pardubického kraje a francouzského regionu Centre - Val de Loire. Radní Pardubického kraje pro investice a majetek Ludmila Navrátilová a zástupci Energeticko-technického inovačního klastru ETIK jednali se svými protějšky v partnerském regionu od 7. do 9. července.

Číst dál...