Prezentace Smart Region - "Inovace v pohybu"

Prezentace týkající se projektu ETIK Smart Region Pardubického kraje, která se konala dne 16. 5. 2016 od 10:00 h v Sálu Zastupitelstva Pardubického kraje za přítomnosti Vladimíra Špidly, šéfopradce premiéra ČR Bohuslava Sobotky, sklidila úspěch a podporu ze strany vlády. Akce se zúčastnilo bezmála šedesát návštěvníků z řad členů ETIK, Pardubického kraje, včetně hejmana Martina Netolického, a dalších. Mezi přítomnými byli taktéž vládní poradci Vladimír Špidla (vedoucí poradce) s Martinem Klozem (poradce pro energetiku)  a poslanec za ČSSD Jan Chvojka. Prezentován byl nejen koncept projektu Smart Region v Pardubickém kraji a cesty, kterými jej lze naplnit, ale i dosavadní kroky v dílčích projektech, či projektové záměry Pardubického kraje, směřující k tomuto cíli. Prezentujícími byly nejen firmy Atos, Siemens, O2 IT Services, Artechnic-Schréder, Naviga 4, ale i Pardubický kraj, Univerzita Pardubice, či VOŠ a SŠS Vysoké Mýto. Záměrem tohoto projektu je tedy integrovat dílčí projekty pod celkový záměr Smart Region Pardubického kraje a rozšířit tento koncept i do dalších krajů v ČR. Vladimír Špidla ocenil tuto myšlelnku: "Směr klastru ETIK a aktivity s ním spojené vítám a plně zapadají do vládní koncepce udržitelného rozvoje ČR." Po prezentaci následovalo stekání pracovní skupiny a návštěvy Pardubické nemocnice a Elektrárny Opatovice. Zpráva z této akce byla DNE 16.5.2016 publikována na stránkách Pardubického kraje, Elektrárny Opatovice a.s. a ve Východočeských zprávách Východočeské televize V1 (v čase 3:07). Fotogalerie z akce je k nalezení na stránkách partnerského Hi-Tech inovačního klastru.
Číst dál...

Den klastrů v Pardubickém kraji

Dne 28. 4. 2016 proběhl historicky první Den klastrů, který poprvé hostil Pardubický kraj a město Pardubice. Spoluorganizátory akce byl Hi-Tech inovační klastr, Nanoprogres a Národní klastrová asociace. Klastr ETIK z.s. byl jedním z hlavních partnerů akce. Den klastrů byl i o zajímavách přednáškách. Zástupci ETIK z.s. zde prezentovali projekt Smart Region, jeho význam, fungování v zahraničí a možného přenesení do Pardubického kraje. Na Dni klastrů také došlo k podepsání spolupráce mezi klastrem ETIK a Hi-Tech inovačním klastrem, kteří mají mnoho společného a vzájemně se doplňují. Tisková zpráva z této akce je k vidění na webových stránkách Pardubického kraje, z akce vznikla taktéž krátká televizní reportáž do Východočeských zpráv TV1.
Číst dál...

Den klastrů v Pardubickém kraji

Národní klastrová asociace se svými partnery z Pardubického kraje - klastrem Nanoprogre a Hi-tech inovačním klastrem Vás zvou na historicky první krajské prezentace klastrů a jejich úspěchů v České republice. Hlavním partnerem akce je ETIK z.s., město Pardubice, Pardubický kraj a Czechinvest.  Program nabídne návštěvníkům zajímavý a pestrý program zahrnující odborné přednášky, prezentace klastrů, firem, vysokých škol a jejich výsledků, videoukázky a celodenní interaktivní výstavu inovativních technologií s výkladem. V průběhu výstavy budou prezentována například unikátní zařízení a produkty, elektromobily, chytré technologie, polytechnická stavebnice, speciální lékařské implantáty, multifunkční oděvy, chytré domy a mnoho dalšího. Akce se uskuteční 28.4.2016 v sálu Jana Kašpara na adrese Komenského náměstí 120, Pardubice a bude pro návštěvníky zdarma přístupný. Více informací viz pozvánka.  
Číst dál...

V budově krajského úřadu vzniklo bezplatné poradenské středisko pro energetiku

Pardubický kraj 23.3.2016 - Úspora energie, dotace, či legislativa v oblasti energetiky. S tím vším občanům pomůže bezplatné poradenské středisko EKIS, které nově sídlí v budově krajského úřadu na Komenského náměstí v Pardubicích. Jeho zřizovatelem je Energeticko-technický inovační klastr (ETIK) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a programu EFEKT 2016. Více z článku publikovaného na webových stránkách Pardubického kraje zde.  
Číst dál...

V Pardubicích vzniklo pro veřejnost bezplatné středisko pro konzultace v oblasti energetiky!

  "Nevíte si rady se zaváděním energetických opatření? Nerozumíte současné energetické legislativě? Chcete ušetřit na energii, ale nevíte jak? Chcete vědět, zda dosáhnete na dotaci?" Energeticko-technický inovační klastr, z.s. (ETIK) se stal provozovatelem Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a programu EFEKT 2016. EKIS je zdarma poskytovanou službou nezávislého poradenství v energetice občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům. Poradenská služba je již od dnešního dne k dispozici formou elektronických dotazů, zde  Osobní konzultace vždy v PO a ve ST od 13:00h do 17:00h na středisku (sídlo ETIK z.s.) budou možné od 4.4. 2016 ! Více informací na těchto stránkách již brzy.  
Číst dál...

Členové ETIK se sešli na 3. valné hromadě

  Pardubice, 2.3.2016 - Dne 2.3.2015 se v prostorách sálu Jana Kašpara v budově "Reálky" Pardubického kraje sešla většina členů ETIK se statutárními orgány klastru již na 3. valné hromadě od svého vzniku.  U příležitosti společného každoročního setkání byli všichni přítomní informováni o aktivitách klastru ETIK v minulém roce a o jeho aktuálních projektech. Zároveň byli představeni noví členové, kteří přistoupili do klastru.  
Číst dál...

Návštěva energeticky soběstačného města Güssing a Evropského centra pro obnovitelné zdroje energie

Pardubice, 17.2. 2016 - Zástupci Energeticko-technického inovačního klastru (ETIK) navštívili ve dnech 15. - 16. února Evropské centrum pro obnovitelné zdroje energie (EEE) v rakouském městě Güssing, poblíž rakousko-maďarských hranic. Účelem cesty bylo vzájemné představení projektů klastru ETIK a energeticky soběstačného modelu města Güssing s možným sdílením know-how v rámci projektu Smart Region pro Pardubický kraj.
Číst dál...

Setkání s HI-TECH inovačním klastrem

Pardubice 11.12.2015 - Dne 11.12.2015 došlo k setkání zástupců Energeticko- technického inovačního klastru s HI-TECH inovačním klastrem sídlícím v Pardubicích s cílem představit navzájem oba klastry a jejich aktivity, na kterých lze spolupracovat. Důležitým bodem jednání bylo i začlenění mediálních výstupů na propagaci jednotlivých klastrů v kraji. Více informací zde.
Číst dál...

Plánovaný vznik stavebního centra ve Vysokém Mýtě získává širokou podporu

Pardubický kraj, 16.12.2015 - Vznik Stavebního centra trvale udržitelných budov v areálu VOŠ stavební a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě - to bylo hlavní téma setkání krajské reprezentace a vedení školy se zástupci firem, které se uskutečnilo 2. prosince 2015 v pardubickém hotelu Euro. Organizátorem akce byly Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje a Krajská stavební společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví reprezentované jejími předsedy, Ludmilou Navrátilovou, radní Pardubického kraje pro investice a majetek a Pavlem Vackem, ředitelem výše uvedené střední školy.
Číst dál...

Při mýtské stavební průmyslovce vznikne Stavební centrum trvale udržitelných budov

Pardubický kraj, 27.10.2015 - Pasivní buodvy se stanou v nejbližší době standardem při nové výstavbě. Ve Vysokém Mýtě proto vznikne Stavební centrum trvale udržitelných budov (SCTUB) při Vyšší odborné škole a střední škole stavební. Bude školit odborné pracovníky a informovat veřejnost o možnostech pořízení vlastního bydlení, nabídne i prezentaci nejmodernějších technologií pro tuto oblast. Využívat jej bude i mýtská stavební průmyslovka, která bude se svým nově akreditovaným vzdělávacím programem Nízkoenergetické a pasivní objekty od září 2016 jedinou školou v Pardubickém a Královéhradeckém kraji připravující odborníky na úrovni pomaturitního terciálního vzdělávání v této oblasti.
Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS