Mimořádná valná hromadá zvolila nové členovy výkonné rady ETIK

Zástupci členů ETIK se sešli s představiteli výkonné a dozorčí rady na jednání Mimořádné valné hromady ve čtvrtek 2. 6. 2016 v Sálu Jana Kašpara. Hlavním tématem bylo zvolení nového výkonného ředitele, kterým se stal zástupce společnosti easyzone s.r.o. pan Ing. Petr Lukáš, MBA. Dále byl na valné hromadě určen také nový člen výkonné rady, kterým je předseda představenstva Elektrárny Opatovice a.s., pan Ing. Václav Pašek Ph.D. Na valné hromadě byly rovněž prodiskutovány body týkající se postupu v projektu "Smart Region" a navázání na prezentaci "Inovace v pohybu" panu  PhDr. Vladimíru Špidlovi, šéfporadci premiéra ČR, který vyjádřil záměru "Smart Region" podporu. 
Číst dál...

Prezentace Smart Region - "Inovace v pohybu"

Prezentace týkající se projektu ETIK Smart Region Pardubického kraje, která se konala dne 16. 5. 2016 od 10:00 h v Sálu Zastupitelstva Pardubického kraje za přítomnosti Vladimíra Špidly, šéfopradce premiéra ČR Bohuslava Sobotky, sklidila úspěch a podporu ze strany vlády. Akce se zúčastnilo bezmála šedesát návštěvníků z řad členů ETIK, Pardubického kraje, včetně hejmana Martina Netolického, a dalších. Mezi přítomnými byli taktéž vládní poradci Vladimír Špidla (vedoucí poradce) s Martinem Klozem (poradce pro energetiku)  a poslanec za ČSSD Jan Chvojka. Prezentován byl nejen koncept projektu Smart Region v Pardubickém kraji a cesty, kterými jej lze naplnit, ale i dosavadní kroky v dílčích projektech, či projektové záměry Pardubického kraje, směřující k tomuto cíli. Prezentujícími byly nejen firmy Atos, Siemens, O2 IT Services, Artechnic-Schréder, Naviga 4, ale i Pardubický kraj, Univerzita Pardubice, či VOŠ a SŠS Vysoké Mýto. Záměrem tohoto projektu je tedy integrovat dílčí projekty pod celkový záměr Smart Region Pardubického kraje a rozšířit tento koncept i do dalších krajů v ČR. Vladimír Špidla ocenil tuto myšlelnku: "Směr klastru ETIK a aktivity s ním spojené vítám a plně zapadají do vládní koncepce udržitelného rozvoje ČR." Po prezentaci následovalo stekání pracovní skupiny a návštěvy Pardubické nemocnice a Elektrárny Opatovice. Zpráva z této akce byla DNE 16.5.2016 publikována na stránkách Pardubického kraje, Elektrárny Opatovice a.s. a ve Východočeských zprávách Východočeské televize V1 (v čase 3:07). Fotogalerie z akce je k nalezení na stránkách partnerského Hi-Tech inovačního klastru.
Číst dál...

Den klastrů v Pardubickém kraji

Dne 28. 4. 2016 proběhl historicky první Den klastrů, který poprvé hostil Pardubický kraj a město Pardubice. Spoluorganizátory akce byl Hi-Tech inovační klastr, Nanoprogres a Národní klastrová asociace. Klastr ETIK z.s. byl jedním z hlavních partnerů akce. Den klastrů byl i o zajímavách přednáškách. Zástupci ETIK z.s. zde prezentovali projekt Smart Region, jeho význam, fungování v zahraničí a možného přenesení do Pardubického kraje. Na Dni klastrů také došlo k podepsání spolupráce mezi klastrem ETIK a Hi-Tech inovačním klastrem, kteří mají mnoho společného a vzájemně se doplňují. Tisková zpráva z této akce je k vidění na webových stránkách Pardubického kraje, z akce vznikla taktéž krátká televizní reportáž do Východočeských zpráv TV1.
Číst dál...

Den klastrů v Pardubickém kraji

Národní klastrová asociace se svými partnery z Pardubického kraje - klastrem Nanoprogre a Hi-tech inovačním klastrem Vás zvou na historicky první krajské prezentace klastrů a jejich úspěchů v České republice. Hlavním partnerem akce je ETIK z.s., město Pardubice, Pardubický kraj a Czechinvest.  Program nabídne návštěvníkům zajímavý a pestrý program zahrnující odborné přednášky, prezentace klastrů, firem, vysokých škol a jejich výsledků, videoukázky a celodenní interaktivní výstavu inovativních technologií s výkladem. V průběhu výstavy budou prezentována například unikátní zařízení a produkty, elektromobily, chytré technologie, polytechnická stavebnice, speciální lékařské implantáty, multifunkční oděvy, chytré domy a mnoho dalšího. Akce se uskuteční 28.4.2016 v sálu Jana Kašpara na adrese Komenského náměstí 120, Pardubice a bude pro návštěvníky zdarma přístupný. Více informací viz pozvánka.  
Číst dál...

V budově krajského úřadu vzniklo bezplatné poradenské středisko pro energetiku

Pardubický kraj 23.3.2016 - Úspora energie, dotace, či legislativa v oblasti energetiky. S tím vším občanům pomůže bezplatné poradenské středisko EKIS, které nově sídlí v budově krajského úřadu na Komenského náměstí v Pardubicích. Jeho zřizovatelem je Energeticko-technický inovační klastr (ETIK) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a programu EFEKT 2016. Více z článku publikovaného na webových stránkách Pardubického kraje zde.  
Číst dál...

V Pardubicích vzniklo pro veřejnost bezplatné středisko pro konzultace v oblasti energetiky!

  "Nevíte si rady se zaváděním energetických opatření? Nerozumíte současné energetické legislativě? Chcete ušetřit na energii, ale nevíte jak? Chcete vědět, zda dosáhnete na dotaci?" Energeticko-technický inovační klastr, z.s. (ETIK) se stal provozovatelem Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a programu EFEKT 2016. EKIS je zdarma poskytovanou službou nezávislého poradenství v energetice občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům. Poradenská služba je již od dnešního dne k dispozici formou elektronických dotazů, zde  Osobní konzultace vždy v PO a ve ST od 13:00h do 17:00h na středisku (sídlo ETIK z.s.) budou možné od 4.4. 2016 ! Více informací na těchto stránkách již brzy.  
Číst dál...

Členové ETIK se sešli na 3. valné hromadě

  Pardubice, 2.3.2016 - Dne 2.3.2015 se v prostorách sálu Jana Kašpara v budově "Reálky" Pardubického kraje sešla většina členů ETIK se statutárními orgány klastru již na 3. valné hromadě od svého vzniku.  U příležitosti společného každoročního setkání byli všichni přítomní informováni o aktivitách klastru ETIK v minulém roce a o jeho aktuálních projektech. Zároveň byli představeni noví členové, kteří přistoupili do klastru.  
Číst dál...

Návštěva energeticky soběstačného města Güssing a Evropského centra pro obnovitelné zdroje energie

Pardubice, 17.2. 2016 - Zástupci Energeticko-technického inovačního klastru (ETIK) navštívili ve dnech 15. - 16. února Evropské centrum pro obnovitelné zdroje energie (EEE) v rakouském městě Güssing, poblíž rakousko-maďarských hranic. Účelem cesty bylo vzájemné představení projektů klastru ETIK a energeticky soběstačného modelu města Güssing s možným sdílením know-how v rámci projektu Smart Region pro Pardubický kraj.
Číst dál...

Setkání s HI-TECH inovačním klastrem

Pardubice 11.12.2015 - Dne 11.12.2015 došlo k setkání zástupců Energeticko- technického inovačního klastru s HI-TECH inovačním klastrem sídlícím v Pardubicích s cílem představit navzájem oba klastry a jejich aktivity, na kterých lze spolupracovat. Důležitým bodem jednání bylo i začlenění mediálních výstupů na propagaci jednotlivých klastrů v kraji. Více informací zde.
Číst dál...

Plánovaný vznik stavebního centra ve Vysokém Mýtě získává širokou podporu

Pardubický kraj, 16.12.2015 - Vznik Stavebního centra trvale udržitelných budov v areálu VOŠ stavební a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě - to bylo hlavní téma setkání krajské reprezentace a vedení školy se zástupci firem, které se uskutečnilo 2. prosince 2015 v pardubickém hotelu Euro. Organizátorem akce byly Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje a Krajská stavební společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví reprezentované jejími předsedy, Ludmilou Navrátilovou, radní Pardubického kraje pro investice a majetek a Pavlem Vackem, ředitelem výše uvedené střední školy.
Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS