Digitální vzdělávání předpokladem úspěchu v době 4. průmyslové revoluce

Současná mladá generace vzájemně komunikuje prostřednictvím moderních technologií, které vnímá jako přirozenou součást svého života. „Vyrostla se smartphony a tablety a i vzdělávací obsah chce přijímat způsobem, který je jí vlastní,“ říká obchodní ředitel společnosti ATOS Jiří Stich. Členové Energeticko-technického inovačního klastru v čele s Atosem považují digitální vzdělávání za efektivní nástroj ke sdílení informací a ke zvyšování kvalifikace žáků či zaměstnanců firem. V Pardubickém kraji proto vznikla iniciativa pro nasazení moderních technologií k elektronickému vzdělávání nejen při přípravě žáků ve středních školách, ale také uchazečů o zaměstnání či přímo zaměstnanců v podnicích.
Read more...

Energeticko-technický inovační klastr uspořádal konferenci o moderních technologiích za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra Jana Chvojky

Praha 28. února 2017 – Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a pod patronací ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky se uskutečnila v úterý 28. února 2017 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. O aktuálních tématech zde hovořili zástupci členských společností Energeticko-technického inovačního klastru.
Read more...

Společnost Foxconn se stala členem Energeticko-technického inovačního klastru

Pardubický kraj - 29.9.2016  Pardubice, 27. září - Dalším významným členem Energeticko-technického inovačního klastru se stala společnost Foxconn CZ s.r.o. Dohoda byla oficiálně uzavřena 20. září 2016 v sídle společnosti v Pardubicích. Foxconn CZ, s.r.o. od svého členství v klastru očekává další rozvoj vzájemných aktivit s vědeckovýzkumnými institucemi, podporu výzkumu a rozvoje, využití poradenských služeb či realizaci integrovaných projektů s pomocí finančních prostředků z Evropské unie.
Read more...

ETIK pomůže místním akčním skupinám zlepšovat život v malých regionech

Pardubický kraj - 13.7.2016 Hlinsko – Bojíte se večer chodit nedostatečně osvětlenými zákoutími Vaší obce? Jste v daném městě poprvé a nevíte, kde najít lékárnu či kde zaparkovat svůj vůz? Hledáte marně ve veřejném prostoru volné připojení k internetu nebo potřebujete nutně telefonovat, avšak vybila se Vám baterie mobilního telefonu? Tam, kde vsadili na inteligentní technologické systémy, se s takovou situací takřka nesetkáte. O tom, že program Smart Region může být dostupný také sdružením menších obcí a podnikatelů kdekoli na území České republiky, se přesvědčili 28. června 2016 v prostorách školicího centra společnosti SAVE s.r.o. v Hlinsku zástupci místních akčních skupin Pardubického kraje. Program chytrých měst a chytrého regionu představil ETIK – Energeticko – technický inovační klastr.
Read more...

K aktivitám ETIKu se hlásí také jediný zákonný zástupce podnikatelů v zemi

Pardubice - K aktivitám Energeticko – technického inovačního klastru se hlásí prostřednictvím Krajské hospodářské komory Pardubického kraje také jediný zákonný zástupce podnikatelů v České republice. Hospodářská komora České republiky poskytuje prostřednictvím regionálních komor podporu podnikatelům ve všech regionech našeho státu. Jsou to zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod.
Read more...

O chytrém městě v českém parlamentu

Praha – Chytré město – lepší místo pro život. To byl název semináře, který 2. listopadu 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upořádal Magazín E-government. Účastníci, zastupující především státní správu a samosprávu, se blíže seznámili s problematikou Smart Cities.
Read more...

Tvořit chytrý kraj bez venkova nelze

Hlinsko - Členem Energeticko-technického inovačního klastru se stalo Krajské sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Pardubického kraje. Samotné členství této sítě v ETIKu má podle předsedkyně sdružení Olgy Ondráčkové dvě roviny. Přínos pro člena a přínos pro samotnou organizaci ETIK.
Read more...

Atos: Pokládáme základní kameny komplexní mozaiky chytrého řešení krajů, měst či obcí

Praha - Důležitou dohodu uzavřely Energeticko-technický inovační klastr a společnost Atos IT Solutions and Services. Nového člena klastru při jednání v pražském sídle uvedené firmy zastupoval Jiří Stich, který se věnuje rozvoji inteligentních sítí, analytickým úlohám nad daty distribučních soustav, ale také bezpečnosti distribučních sítí a elektromobilitě.
Read more...

ETIK uspořádal cyklus seminářů o energeticky šetrných obcích a podnicích

Hlinsko 3. listopadu 2016 - Energeticko- technický inovační klastr zorganizoval během října a listopadu 2016 cyklus bezplatných seminářů věnovaný tématu energeticky šetrných obcí a podniků v Pardubickém kraji. Mezi zájemci o problematiku energetiky, úspor a inovací byli především starostové měst a obcí. Postupně v České Třebové, Pardubicích a Hlinsku byly srozumitelnou formou představeny možnosti úspor nákladů na energie, a to z pohledu technických řešení a platné legislativy. Michaela Müllerová z Královské obchodní s.r.o. přiblížila úskalí Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a uvedla několik příkladů praktického využití zrealizovaných úsporných opatření v obcích Olomouckého kraje. Principy nákupu energií a optimalizace popsal energetický manažer Pardubického kraje Milan Vich, který přítomné seznámil mimo jiné i s projekty Energy Performance Contracting realizovanými v objektech organizací zřizovaných Pardubickým krajem. Užitečné byly rovněž informace o možnostech využití dotačních titulů při realizaci projektů v rámci energetické koncepce prezentované Michaelou Hoškovou z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Petr Marek, obchodní ředitel GB ENERGY HOLDING s.r.o. přinesl řešení, jak zlepšit kvalitu elektrické energie, řídit a monitorovat spotřebu energií, dosáhnout úspor a zvýšení účinnosti tepelných a chladicích zdrojů a tím také úspor.
Read more...

ETIK se inspiroval ve Vídni

Vídeň - Inteligentní řešení energetiky, dopravy a budov využívající obnovitelné zdroje energie, zároveň efektivní fungování infrastruktury včetně komunikačních sítí pro rychlejší rozvoj komunitní společnosti a přívětivé prostředí pro spokojený život lidí. To vše představuje koncepce Smart Cities. Na severovýchodním okraji Vídně se v jejím duchu staví nová městská část – Jezerní město Aspern. V polovině října 2016 sem přijeli čerpat inspiraci zástupci českého Energeticko-technického inovačního klastru (ETIK), kteří se zároveň zúčastnili mezinárodního kongresu Smart Cities & Innovation v Evropském domě ve Vídni. Při své pracovní cestě k našim jižním sousedům rozjednali s partnery z Evropské unie možností spolupráce, učinili dohodu o návazném pracovním jednání a zazněla také nabídka pozvání do České republiky.
Read more...
Subscribe to this RSS feed