Prezentace Smart Region - "Inovace v pohybu"

Prezentace týkající se projektu ETIK Smart Region Pardubického kraje, která se konala dne 16. 5. 2016 od 10:00 h v Sálu Zastupitelstva Pardubického kraje za přítomnosti Vladimíra Špidly, šéfopradce premiéra ČR Bohuslava Sobotky, sklidila úspěch a podporu ze strany vlády. Akce se zúčastnilo bezmála šedesát návštěvníků z řad členů ETIK, Pardubického kraje, včetně hejmana Martina Netolického, a dalších. Mezi přítomnými byli taktéž vládní poradci Vladimír Špidla (vedoucí poradce) s Martinem Klozem (poradce pro energetiku)  a poslanec za ČSSD Jan Chvojka. Prezentován byl nejen koncept projektu Smart Region v Pardubickém kraji a cesty, kterými jej lze naplnit, ale i dosavadní kroky v dílčích projektech, či projektové záměry Pardubického kraje, směřující k tomuto cíli. Prezentujícími byly nejen firmy Atos, Siemens, O2 IT Services, Artechnic-Schréder, Naviga 4, ale i Pardubický kraj, Univerzita Pardubice, či VOŠ a SŠS Vysoké Mýto. Záměrem tohoto projektu je tedy integrovat dílčí projekty pod celkový záměr Smart Region Pardubického kraje a rozšířit tento koncept i do dalších krajů v ČR. Vladimír Špidla ocenil tuto myšlelnku: "Směr klastru ETIK a aktivity s ním spojené vítám a plně zapadají do vládní koncepce udržitelného rozvoje ČR." Po prezentaci následovalo stekání pracovní skupiny a návštěvy Pardubické nemocnice a Elektrárny Opatovice. Zpráva z této akce byla DNE 16.5.2016 publikována na stránkách Pardubického kraje, Elektrárny Opatovice a.s. a ve Východočeských zprávách Východočeské televize V1 (v čase 3:07). Fotogalerie z akce je k nalezení na stránkách partnerského Hi-Tech inovačního klastru.
back to top