Návštěva Francie otevřela spolupráci v oblasti technologických inovací

Pardubický kraj, 10. 07. 2015 - Jednání zaměřená na zavádění "chytrých" technologií otevřela novou kapitolu partnerské spolupráce Pardubického kraje a francouzského regionu Centre - Val de Loire. Radní Pardubického kraje pro investice a majetek Ludmila Navrátilová a zástupci Energeticko-technického inovačního klastru ETIK jednali se svými protějšky v partnerském regionu od 7. do 9. července.

Klíčovým bodem návštěvy bylo setkání se zástupci francouzského inovačního klastru S2E2, který sdružuje více než 160 partnerů připravujících úsporná řešení v oblasti energetiky. "Při vzájemné diskusi si potvrdili správnost myšlenky založení klastru ETIK, který by měl odstartovat cílené zavádění a používání vybraných chytrých technologií v našem kraji. Oblast inovací a energetických úspor může znít hodně složitě, ale v podstatě je to jednoduché - zavést aplikace, které budou například šetřit spotřebu elektřiny v budovách," vysvětlila Ludmila Navrátilová. "Strategie klastru ETIK jsou prakticky totožné s cíli klastr S2E2, který jsme navštívili. Z výsledků, jichž zde již bylo dosaženo, je zřejmé, že zavádění nových technologií a energetických řešení a úspor má smysl," dodala radní Navrátilová.

Jednání zahájila diskuse s Karine Gloanec Maurin, která je v regionu Centre - Val de Loire radní pro mezinárodní spolupráci a evropské politiky: "Hovořili jsme o podpoře inovací a klastrů ze strany státu a kraje ve Francii a v České republice. Jsem ráda, že tímto otevíráme nové a ekonomicky významné téma naší spolupráce, které přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti místních ekonomik. "

Jedním z partnerů klastru S2E2 jsou i výzkumné laboratoře German, které letos oslavily 20. výročí své existence. "Naše laboratoře byly první akademickou laboratoří ve Francii umístěnou v prostorách soukromé společnosti. Toto nevšední sepětí nám umožnilo spojit síly v naší práci a velmi se nám osvědčilo. Se zástupci Pardubického kraje jsme rychle našli společnou řeč a těším se na další setkání," kvitoval jednání profesor Daniel Alquier, zástupce ředitele laboratoří Greman.

Tisková zpráva s fotografiemi ke zhlédnutí na stránkách Pardubického kraje.

 

back to top