Members of the Executive Board

Ludmila Navrátilová předsedkyně výkonné rady; Ing. Petr Lukáš místopředseda výkonné rady; Mgr. Ivan Hudeček člen výkonné rady; Jan Hrbek člen výkonné rady; Ing.Josef Šváb výkonný ředitel